Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Yazı Büyüklüğü
GSI AUDIOscreener+  
  • Tek cihaz - OAE (DPOAE & TEOAE) ve ABR bir arada
  • Çok yönlü - Yeni doğan, yetişkin ve handikaplıların işitme taraması için
  • Taşınabilir - Bilgisayardan bağımsız olarak çalışabilme
  • Takip - Bilgisayara kızılötesi veri transferi ve ni bilgisayar'a kızıl ötesi bir arayüzle yapar

GSI AUDIOscreenerT işitme taraması için geliştirilmiş, ileri teknolojiye sahip, hassas, elde taşınabilir bir medikal cihazdır. Hem otomatik, hem de gelişmiş çalışma modunda Otoakustik Emisyon (OtoAcoustic Emission-OAE) ve İşitsel Beyin Sapı Cevabı (Auditory Brainstem Responses-ABR) ölçümleri yapabilir.

 

National Institutes of Health ve Ulusal Tarama Projelerinde yer alan tüm tarama protokolleri uyarlanabilir. Harici bir cihaza bağlantı gerekmeksizin, test ve protokol ayarlamaları için kendine yetebilen bir cihaz olsa da, test sonuçlarının ve hasta kayıtlarının alımı ve dışa aktarımı için kablosuz bağlantı  özelliği de mevcuttur. Test için sadece bir tuşa basmak yeterlidir.


GSI AUDIOscreenerT yeni doğan bebeklerden yetişkin kişilere kadar tüm yaş grubundaki hastaların testi için tasarlanmıştır. Geleneksel odyometre test sonuçları güvenilir olmayan, koopere olamayan, veya farklı handikapları olan yeni doğanlar, bebekler, yetişkinlerin işitsel fonksiyonlarını taramak içindir. GSI AUDIOscreenerT özellikle Ulusal Yeni Doğan Tarama Programları için tasarlanmış en uygun cihazdır.


OAE ölçümleri, Distortion Product Otoacoustic Emissions (DPOAE) veya Transient Evoked Otoacoustic Emissions (TEOAE) olmak üzere iki kısımdan oluşur. DPOAE ölçümü, normal bir kulağın harici olarak uygulanan eşzamanlı iki frekansa (f1 ve f2) verdiği frekans (fdp) cevabının ölçülmesidir.  GSI  AUDIOscreenerT, kulak kanalına uygun prob ucu takılmış tek bir küçük prob ile f1 ve f2 frekanslarında aynı anda iki sinyal üretir ve kulak kanalında üretilen bozulmayı aynı anda ölçer. Ölçüm seviyesi (Ldp) kokleada yer alan dış tüy hücrelerinin işlevselliğini, böylece işitme hassasiyetini gösterir. Olması gereken seviye ölçümü elde edildiğinde, test sonucu "PASS" olarak değerlendirilir.


Transient Evoked Otoacoustic emission, TEOAE, uygulanan kesikli darbelere (klik olarak da adlandırılır) kulak tarafından üretilen geniş bant seslerdir. Klik uyarım ve ölçüm için aynı prob kullanılır. DPOAE testine benzer şekilde, üretilen sesin seviyesi ve frekansı kokleada yer alan dış tüy hücrelerinin işlevselliğini ve dolayısıyla işitme duyarlılığı hakkında bilgi verir. Olması gereken seviye ölçümü elde edildiğinde test sonucu "PASS" olarak değerlendirilir.


ABR işitsel beyin sapı cevabının yaratılması ve bunun ölçülmesi kısmıdır. ABR, işitsel bir uyaranın beyin sapında yarattığı tepkinin oluşturduğu dalga şeklinin deri üzerine yapıştırılan elektrotlar ile elde edilmesi ve ölçülmesidir. GSI AUDIOscreenerT, OAE kısmında kullanılan aynı küçük probu kullanarak, kulak kanalına veya kulak üstüne koyulan Kolay Aparat (Comfort CupT) içine akustik sinyal (klik, veya pips olarak adlandırılan kısa tonlar) gönderir. Cihaz, deri yüzeyi üzerine yapıştırılan elektrotlar ile beyinden gelen sinyalleri ölçer. Sinyalin varlığı, dış kulak kanalından beyin sapına kadar işitme sisteminin düzgün çalıştığına ilişkin bilgi verir. Bu sinyaller işitme duyarlılığının normal olduğunun en güçlü işaretidir. Test sinyalleri cihaz tarafından otomatik olarak üretilebildiği gibi gelişmiş seviyede manüel olarak da ayarlanabilir.


OAE ve ABR seçeneklerinin taşınabilir tek bir cihaz da toplanması ve kolay uygulanabilir olması, çok aşamalı tarama işlemlerinde avantaj sağlamaktadır.

 

AUDIOscreener+_Brochure

AUDIOscreener_teknik_bilgi

 

 

Note: Yukarıdaki Pdf formatındaki dosyaları görüntüleyebilmek için bilgisayarınızda Acrobat Reader programının olması gerekmektedir. Eğer bu programa yüklü değilse lütfen Adobe'nin kendi sitesinden ücretsiz indiriniz.

 

Bizi twitter da takip edin