VORP 503 - Titreşimli Osiküler Protez

VORP 503, yani Titreşimli Osiküler Protez, VIBRANT SOUNDBRIDGE sisteminin implante edilen parçasıdır ve şu kısımlardan oluşur:

  • dahilicoil,
  • SAMBA ses işlemcisini implantın üzerinde tutmaya yarayan bir mıknatıs
  • SAMBA ses işlemcisinin elektrik sinyallerini almak ve dönüştürmek için bir demodülatör
  • bir iletim linki
  • Bir hareketli kulak yapısına (örneğin orta kulak kemikçiklerine) bu yapıları titreştirmesi için takılan Titreşim Yayan Aktarıcı (FMT).

FMT implantın ana parçasıdır. Sadece 2.3 mm'lik uzunluğuyla bir pirinç tanesinden de küçüktür. Bu yenilikçi teknolojinin güvenilirliği, uygulamada sağladığı esneklik ve farklı türdeki işitme kayıplarını optimal olarak telafi edebilmesi, tasarımının sadeliğinden kaynaklanır.


FMT hakkında çarpıcı gerçekler

FMT 2.3 mm uzunluğunda, 1.8 mm genişliğindedir ve 0.1 μm (=0.0001mm) titreşim gücündedir. 10.000 defa büyütüldüğü takdirde 23 m uzunluğa ve 18 m genişliğe sahip olsa da, yine de sadece 1 mm titreşir.

FMT'nin hareketi çok küçük de olsa son derece hızlıdır! Orijinal boyutlu haliyle sürekli çalıştığında, yılda 66 km'lik bir mesafeyi gidebilir. Bu yüzden örneğin Paris'ten Berlin'e 13 yılda ulaşabilir.