Our Hearing Experts

Julie Koşaner

Julie Koşaner Pediatric Clinical Specialist


Murat Deniz

Murat Deniz Audiogist, Speaach and Language Therapist


Muammer Gültekin

Muammer Gültekin Audiogist


Laurie Behar

Laurie Behar Audiogist


Samime Sonugüler

Samime Sonugüler Audiogist


Deniz Ürük

Deniz Ürük Psychologist


Ayşe Özmen

Ayşe Özmen Audiogist


Tahir Kürkçü

Tahir Kürkçü Audiogist


Gökçe Süler Gültekin

Gökçe Süler Gültekin Audiogist