İşitme Cihazı Kullanan Bebek ve Çocukların Ailelerine Tavsiyelerimiz


İşitme Engelli Ergenleri Desteklemenin 5 Yolu

İşitme Engelli Ergenleri Desteklemenin 5 Yolu

Bazen işitme implantı kullanan kişinin, işitme kaybından pek de etkilenmediği yanılgısına kapılabiliriz. Fakat implant uygulanmış olsa bile, kişinin dinleme-konuşma becerileri, başkalarıyla olan iletişimi ve sonuç olarak yaşam kalitesini de etkilenebilir. İşitme kayıplı ergen bir birey bu zorlukların üstesinden gelmeyi öğrenirken aynı zamanda yaşının getirdiği değişimlerden de geçer. Bu dönemde öz kimliği gelişmektedir ve akran etkisine karşı daha hassas olur. Bu da zorlu bir süreç olabilir! Bu süreçte onu nasıl destekleyebileceğinizi öğrenin:

Öz kimliğini geliştirmesine yardımcı olun

Olumlu bir öz kimliğe sahip olmak, çevreyle ilişkiler açısından önemlidir. Ergenin kendi kimliğini geliştirmesine yardımcı olmak, bir birey olarak kim olduğunun daha fazla farkına varması anlamına gelir. Ergen bireyin kendine özgü niteliklerini ve başarılarını takdir edin. Olumlu ve olumsuz deneyimlerin bügünkü kişiliklerini nasıl şekillendirdiğinden bahsedin. Ergen kendi imajını olumsuz bir şekilde algılıyorsa, kimliğinin pozitif yönlerini ve bunun kişiliklerini nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olun.

İşitme kaybını anlamalarına yardımcı olun

İşitme kaybı olan ergenin kendi öz kimliğini tam olarak geliştirmesi için, işitme kaybını da tam olarak anlaması gerekir. Kaybın düzeyini, günlük hayatına nasıl etkisi olabileceğini ve biliniyorsa işitme kaybının nedenini anlamasına yardımcı olun. Bu sayede işitme kaybını kimliğinin parçası olarak kabul etmesine, sosyal çevrelerde durumunu başkalarına özgüvenli biçimde anlatmalarına yardımcı olursunuz. İşitme kaybını ve etkilerini açıklayabilme, hayatının farklı zaman ve durumlarında (örneğin iş yerinde) ihtiyaç duyacağı önemli bir beceridir.

Unutmayın; işitme kaybı, ergenin kardeşlerinden veya akranlarından ‘farklı’ hissetmesine neden olabilir. Bu potansiyel duyguları ergen ile birlikte güvenli bir ortamda keşfetmeye ve tartışmaya çalışın. Ergenin bir işitme uzmanı veya işitme kaybını bilen bir yetişkinle vakit geçirmesi ona yardımcı olabilir. Ona pillerini değiştirme ve sorun giderme gibi, bağımsız olarak gün boyunca kendi cihazlarına bakma sorumluluğunu verin. Gerektikçe işitme uzmanlarıyla düzenli olarak randevu almasına izin verin. Bu bağımsızlık ona kendi hayatını kontrol etme hissi vererek güçlendirmeye yardımcı olur.

İletişim becerileri konusundaki anlayışlarını arttırmak

Ergenler için olumlu sosyal ilişkiler, kendine saygı duymada ve ilişkileri sürdürme becerisi üzerinde etkili olabilir. İletişimdeki yanlış anlamalar ve zorlanmalar, akranlarıyla sosyalleşmeyi ve arkadaş edinmeyi etkileyebilir. Onunla zorlandığı durumları nasıl yöneteceği hakkında konuşun.

Rol yapma veya kitap okuma, farklı iletişim senaryoları için sosyal açıdan kabul gören davranış biçimlerini öğrenmesine ve bu becerileri kazanmasına yardımcı olabilir.

Sosyalleşmek için fırsatlarını arttırın

Arkadaşlarıyla eğlenceli aktiviteler yapmak, işitme engelli ergenlerin sosyal becerilerini geliştirmesine ve bilgilerini genişletmesine yardımcı olabilir. Ergenlerin yaşıtları ile sosyalleşebilecekleri zamana ve fırsatlara izin verin. Bu, akranlarıyla spor oynamayı, filmlere gitmeyi ya da sadece “takılmayı” içerebilir.

İletişime açık olun

Ergenler ailelerinden, öğretmenlerden veya diğer yetişkinlerden destek istemediği hatta araya mesafe koydukları izlenimini verebilirler. İşitme kaybı, soyutlanma ya da yalnızlık hissi yaratabilir. Ergenle sürekli bağlantı ve iletişim kurmaya çalışmak önemlidir. Onların ilgisini çeken şeyler hakkında ergenle konuşun. “Şunu biraz daha anlatsana?” gibi açık uçlu sorular kullanmaya çalışın. Bu sayede konunun gidişatını o kontrol edebilir. Bu girişimleri reddetmiş olsalar dahi iletişim kanallarını açık tutmak, kendilerini desteklenen, kabul gören ve ilgilenilen kişiler olarak hissetmelerine yardımcı olur.


Daha iyi işitmek Alzheimer riskinizi azaltabilir mi?

Güncel bir araştırmaya göre işitme kaybını işitme cihazı kullanarak telafi etmek Alzheimer ve demans riskini azaltıyor. John Hopkins Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi 2011’de işitme kaybı ile bu istenmeyen bilişsel rahatsızlıkların oluşması arasında önemli bir bağlantı keşfetmiştir. Araştırmacılar 600’den fazla kişiyi inceleyerek demans riskinin, işitme kaybı en az 25 desibel olan kişilerde daha yüksek olduğunu ve işitme kaybı ilerledikçe bu riskin de arttığını bulmuştur. Özetle, işitmeniz ne kadar kötüleşirse demans ya Alzheimer olma riskiniz de o kadar artıyor.

Peki işitme kaybı neden demans riskini artırıyor?

Archives of Neurology’de yayımlanan bir çalışmanın yazarlarından Frank R. Lin’e göre bunun iki olası nedeni var. Hipotezine göre işitme sorunu olan kişiler, işitmesi iyi olan kişilere göre daha fazla bilişsel kaynağını sesi işlemlemeye ayırmak zorunda kalıyor. Sese daha fazla bilişsel kaynak ayırmak, diğer işler için gerekli beyin gücünü sınırlıyor. Lin işitme sorunlarının ayrıca demans için bir diğer risk unsuru olan sosyal izolasyona da yol açtığını belirtiyor.

Bu bulgular düzenli işitme testinin böyle rahatsızlıkları önlemede ne kadar önemli yer tuttuğunu gösteriyor. İşitmenizi nasıl test ettirmek için ücretsiz randevunuzu alın.