SGK KOKLEAR İMPLANTI KARŞILIYOR MU?

Koklear implant, bilateral ileri-çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan ve işitme cihazından yarar görmeyen veya Sağlık Bakanlığı İşitsel İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından koklear implant uygun görülen kişilerde, üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında uygulanması halinde, Kurumca karşılanır.

Koklear implant adaylarının çeşitli değerlendirmelerden geçerek Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki (SUT) odyolojik/fizyolojik kriterlere uyduğu sağlık kurulu raporu ile belirlenmelidir.

Adaylık sürecinde yapılan odyolojik değerlendirme; odyometrik inceleme, timpanometri, stapes refleks eşiği testi, klinik otoakustik emisyon testi, ABR testleri ile yapılır.

Diğer işitsel implantlar olan elektroakustik implant (MED-EL EAS), kemiğe monte işitme cihazı (MED-EL Bonebridge), orta kulak implantı (Vibrant Soundbridge) ve beyinsapı implantı da, aday SUT’ta belirlenen kriterlere uygun ise Kurumca bedeli karşılanmaktadır.

İşitsel implant uygulamaları gittikçe yaygınlaşmakla birlikte her hastanede yapılmamaktadır. Bulunduğunuz bölgede koklear implant ameliyatı yapan hastaneleri öğrenmek ve daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: 0 850 222 47 74

SGK ÇİFT TARAFLI (BİLATERAL) İMPLANTI KARŞILIYOR MU?

İki kulağa da koklear implant takılması ve çift taraflı işitme sağlanması anlamına gelen bilateral koklear implantasyon, 26.11.2016’de yayınlanan SUT’a göre aşağıdaki durumlarda SGK tarafından karşılanmaktadır:

a) Koklear implantsyon kriterlerini karşılayan 12-48 ay arası çocuklar (Konuşma ve işitme gelişimi için yaşamın ilk yılları kritiktir)

b) Yaş sınırı aranmaksızın post-lingual dönemde gelişen menenjit sonrası odyolojik kriterlere haiz ileri derecede sensörinöral işitme kayıpları

c) 48 ayın üzerindeki hastalarda (48 aylık olanlar hariç) ileri derecede sensörinöral işitme kaybına eşlik eden bilateral körlük

Kaynak: SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ, 26.11.2016
Uzmanından Dinleyin: Prof. Dr. Armağan İncesulu – Çift Taraflı İşitme ve Bilateral Koklear İmplant