Koklear İmplant Sisteminden Kimler Yararlanabilir?

koklear implantlar 90’dan fazla ülkede, dil öncesi ve dil sonrası işitme kayıplı çocuk ve yetişkinlerde başarıyla kullanılmaktadır. Koklear implanttan ne kadar yarar sağlanacağını kesin olarak tahmin etmek mümkün olmamakla beraber, aşağıdaki değerlendirmeler yardımcı olabilir:

Genel Adaylık Kriterleri