Uzmanlar İçin

Teknoloji Boyutu

Kokleanın Tamamını Kapsama

Bazal Kesimden Apekse Kadar

Kokleanın Tamamının Potansiyelinden Yararlanın.

Tonotopisite ve Kokleanın Tamamını Kapsama

Kokleanın Tamamını Kapsama’nın önemini anlayabilmek için önce kokleanın normal işitme sürecindeki rolünü anlamak gereklidir. Koklea iç kulakta bulunan bezelye tanesi kadar küçük ve spiral şekilli bir yapıdır. Sesleri mekanik titreşimlerden sinyallere dönüştürmekle sorumludur. Dönüştürdüğü bu sinyaller, işitme siniri aracılığıyla beyne iletilir. Bu işlemi gerçekleştiren, kokleadaki özel algılayıcı hücrelerdir (tüy hücreler). Bu hücreler ses perdelerine ya da tonlarına göre dizilidir. Bu dizilime tonotopisite adı verilir. Normal işitmede, alçak frekanslı perdeler apeksteki, yani kokleanın en üst kısmındaki sinir liflerinin ateşlenmesine neden olur. Yüksek perdeler ise kokleanın bazal kesimindeki sinir liflerini ateşler.

Kokleanın Tamamını Kapsama nedir?

Kokleanın Tamamını Kapsama, uzun bir elektrot dizisinin apikal bölgeden bazal bölgenin sonuna kadar yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir. Böyle kapsamlı bir uyarım, implant kullanıcısına sesin tamamının sunulması açısından büyük önem taşır. Kısa bir elektrot dizisi kokleanın yalnızca belli bir kısmını uyardığından apeksteki sinir liflerinden faydalanamaz.

Kokleanın tümü uyarılınca kullanıcı daha zengin ve doğal bir ses kalitesine kavuşur.1 Uzun elektrot dizisinin kullanıcılarına sağladığı birçok potansiyel avantaj da vardır. Örneğin çalışmalar Kokleanın Tamamını Kapsama özelliğinin kullanıcıların büyük çoğunluğunda konuşmayı ayırt etme becerisini geliştirdiğini ortaya koymuştur.2

MED-EL’in eşsiz, yumuşak ve esnek elektrot dizileri koklea ile aynı uzunluktadır; bu sayede uygun olan tüm sinir liflerinden yararlanır.

Bu özelliğin yararları:
  • Üst düzey ses kalitesi
  • Kokleanın doğal potansiyelini olabildiğince fazla kullanma
  • Konuşmayı ayırt etmede ilerleme2
  • FineHearing&trade teknolojisinin en iyi şekilde temsil eden özellik olması

  1. Hochmair I, Arnold W, Nopp P, Jolly C, Müller J, Roland P. Deep electrode insertion in cochlear implants: apical morphology, electrodes and speech perception results. Acta Otolaryngol, 2003; 123: 612 – 617.
  2. Haumann et al. (2009) Benefits of Electrical Stimulation Over Two Cochlear Turns in Postlingually Deafnend CI Users – A Prospective Long-Term Study. Poster at Conference on Implantable Auditory Prosthesis, July 12-17, Lake Tahoe, USA.